AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Có hai dung dịch X và Y chứa các ion khác nhau. Mỗi dung dịch chứa đúng hai loại cation và hai loại anion trong số các ion sau:

  Ion K+ Mg2+ NH4+ H+  Cl- SO42- NO3-  CO32-
  Số mol 0,15 0,1 0,25 0,2 0,1 0,075 0,25  0,15

  Biết X hòa tan được Fe(OH)3. Khối lượng chất tan có trong Y là 

  • A. 25,3 gam.
  • B. 22,9 gam. 
  • C. 15,15 gam. 
  • D. 24,2 gam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Dung dịch X không chứa ion CO32- (vì H+ + CO32- → CO2 + H2O)

  Dung dịch Y không chứa ion Mg2+ (vì Mg2+ + CO32- → MgCO3)

  Dung dịch Y các ion K+ , NH4+ , CO32-, Cl- (theo định luật BTĐT) ⇒ mY = 22,9 (g)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>