AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dãy chỉ chứa những amino axit có số nhóm amino và số nhóm cacboxyl bằng nhau là 

  • A. Gly, Val, Ala. 
  • B. Gly, Ala, Glu. 
  • C. Gly, Ala, Lys. 
  • D. Val, Lys, Ala

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>