• Câu hỏi:

  Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 1M vào dung dịch chứa x mol H2SO4 và y mol Al2(SO4)3. Khối lượng kết tủa (m gam) phụ thuộc vào thể tích dung dịch Ba(OH)2 (V ml) được biểu diễn bằng đồ thị sau:

  Giá trị của x và y lần lượt là 

  • A. 0,1 và 0,12. 
  • B. 0,2 và 0,10. 
  • C. 0,1 và 0,24.
  • D. 0,2 và 0,18

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tại V = 100ml ⇒ nBa(OH)2 = nH2SO4 =x = 0,1 mol

  Tại mBaSO4 =107,18 (g) ⇒ x + 3y = 0,46 ⇒ y = 0,12 mol

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC