AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong sơ đồ phản ứng sau:

  (1) Xenlulozơ → glucozơ → X + CO2

  (2) X + O2 → Y + H2O

  Các chất X, Y lần lượt là 

  • A. ancol etylic, axit axetic.
  • B. ancol etylic, cacbon đioxit. 
  • C. ancol etylic, sobitol. 
  • D. axit gluconic, axit axetic.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>