AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đun nóng axit cacboxylic mạch hở X và etylen glicol (xúc tác H2SO4 đặc), thu được chất hữu cơ không no, mạch hở Y (có chứa 5 nguyên tử cacbon). Số công thức cấu tạo của Y thỏa mãn là

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có: CY = 5 ⇒ CX = 5 - 2 = 3, mà X không no ⇒ X có thể là CH2=CH-COOH hoặc CHC-COOH

  Vậy Y có 2 công thức cấu tạo là: CH2=CH-COO-CH2-OH; CHC-COO-CH2-CH2-OH

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>