YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong quá trình điện phân dung dịch KCl, ở cực dương ( anot) xảy ra 

  • A. sự khử ion K+.  
  • B. sự oxi hóa ion K+.  
  • C. sự khử ion Cl-.
  • D. sự oxi hóa ion Cl-

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  2KCl → 2K (catot)  + Cl2 ( anot)

  Anot: xảy ra quá trình oxi hóa ion Cl-

  2Cl- → Cl2 + 2e

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA