YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho các dung dịch sau: Ba(HCO3)2, NaOH, AlCl3, KHSO4 được đánh số ngẫu nhiên là X, Y, Z, T. Tiến hành các thí nghiệm sau:

  Hóa chất

  X

  Y

  Z

  T

  Quỳ tím

  Xanh

  Đỏ

  Xanh

  Đỏ

  Dung dịch HCl

  Khí bay ra

  Đồng nhất

  Đồng nhất

  Đồng nhất

  Dung dịch Ba(OH)2

  Kết tủa trắng

  Kết tủa trắng

  Đồng nhất

  Kết tủa trắng, sau tan.

  Dung dịch chất Y là 

  • A. AlCl3.         
  • B. KHSO4.             
  • C. Ba(HCO3)2.         
  • D. NaOH.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  X là Ba(HCO3)2             Y là KHSO4                     Z là NaOH                  T là AlCl3

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>