AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tất cả các kim loại Fe, Zn, Cu, Ag đều tác dụng được với dung dịch 

  • A. KOH.         
  • B. HNO3 loãng.        
  • C.  H2SO4 loãng.    
  • D. HCl.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA