AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Để xử lí chất thải có tính axit, người ta thường dùng 

  • A. nước vôi.   
  • B. phèn chua.  
  • C. giấm ăn.       
  • D. muối ăn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Để xử lí chất thải có tính axit thì ta phải dùng chất có tính bazo để trung hòa hết lượng axit thải ra

  => dùng nước vôi

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>