YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam metylamin (CH3NH2), thu được sản phẩm có chứa V lít khí N2 (đktc). Giá trị của V là 

  • A. 4,48.            
  • B. 3,36.      
  • C. 2,24.         
  • D. 1,12.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  nCH3NH2 = 6,2: 31 = 0,2 (mol)

  BTNT N => nN2 = ½ nCH3NH2 = 0,1 (mol)

  => VN2 = 0,1. 22,4 = 2,24 (lít)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA