AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhỏ từ từ V lít dung dịch chứa Ba(OH)2 0,5M vào dung dịch chứa x mol NaHCO3 và y mol BaCl2. Đồ thị sau dãy biểu diễn sự phụ thuộc giữa số mol kết tủa và thể tích dung dịch Ba(OH)2.

  Giá trị x,y tương ứng là 

  • A. 0,4 và 0,05.   
  • B. 0,2 và 0,05.       
  • C.  0,2 và 0,10.        
  • D. 0,1 và 0,05.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Tính từ gốc tọa độ:

  + Đoạn đồ thị đầu tiên:

  Ba(OH)2 + BaCl2 + 2NaHCO3 → 2BaCO3↓ + 2NaCl + 2H2O (1)

  => nBaCl2 = y = nBaCO3/ 2 = 0,05 (mol)

  Sau phản ứng này nNaHCO3 dư = x – 0,1

  + Đoạn đồ thị tiếp theo:

  Ba(OH)2 + NaHCO3 → BaCO3↓+ NaOH + H2O  (2)

  => nNaHCO3 = x – 0,1 = nBaCO3(2)

  => x – 0,1 = (0,2 – 0,1)

  => x = 0,2

  Vậy x = 0,2 và y = 0,05

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>