AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho dãy các chất: dung dịch saccarozơ, glixerol, ancil etylic, natri axetat. Số chất phản ứng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường là 

  • A. 2
  • B. 4
  • C. 1
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Các chất đó là: dd saccarozo, glixerol => có 2 chất

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>