YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Chia 1,6 lít dung dịch Cu(NO3)2 và HCl làm hai phần bằng nhau.

  - Điện phân( điện cực trơ, màng ngăn xốp, hiệu suất điện phân 100%, bỏ qua sự hòa tan của khí trong nước và sự bay hơi của nước) phần 1 với cường độ dòng điện không đổi I = 2,5A. Sau thời gian t giây, thu được dung dịch X và 0,14 mol một khí duy nhất ở anot. X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH 0,8M được 1,96g kết tủa.

  - Cho m g bột Fe vào phần 2 đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 0,7m gam kim loại và V lít NO ( sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của m, V lần lượt là 

  • A. 28,0 và 6,72. 
  • B. 23,73 và 2,24.   
  • C.  28,0 và 2,24. 
  • D. 23,73 và 6,72.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Trong mỗi phần chứa nCu(NO3)2 = a và nHCl = b

  Cu(NO3)2  +2HCl → Cu + Cl2 + 2HNO3

  0,14        ←0,28             ←0,14 →0,28

  Dung dịch sau điện phân chứa Cu(NO3)2 dư ( a – 0,14) ; HCl dư (b – 0,28) và HNO3 ( 0,28)

  nNaOH = 2 ( a – 0,14 ) + ( b – 0,28) + 0,28 = 0,44  (1)

  nCu(OH)2 ↓= a – 0,14 = 0,02 (mol)   (2)

  Từ (1) và (2) =>  a = 0,16 và b = 0,4

  Phần 2:

  nHCl = 0,4 mol => nNO = 0,1 => VNO = 2,24 (lít)

  Bảo toàn electron:

  2nFe pư = 2nCu2+ + 3nNO => nFe pư = 0,31 (mol)

  => m – 0,31.56 + 0,16.64 = 0,7m

  => m = 23,73 (g)

  Vậy m = 23,73 g và V = 2,24 lít

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>