AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các phát biểu về NH3 và NH4+  như sau:

  (1) Trong NH3 và NH4+, nitơ đều có số oxi hóa -3;

  (2) NH3 có tính bazơ, NH4+ có tính axit;

  (3) Trong NH3 và NH4+,  đều có cộng hóa trị 3;

  (4) Phân tử NH3 và ion NH4+ đều chứa liên kết cộng hóa trị.

  Số phát biểu đúng là 

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Các phát biểu đúng là: (1), (2), (3), (4)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>