AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dung dịch nào sau đây không tác dụng với Fe(NO3)2

  • A. AgNO3.      
  • B. Ba(OH)2.
  • C. MgSO4.        
  • D. HCl.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  MgSO4 không tác dụng được với Fe(NO3)3

  Còn AgNO3, Ba(OH)2, HCl tác dụng được với Fe(NO3)3 theo phương trình sau:

  AgNO3 + Fe(NO3)2 → Fe(NO3)3 + Ag↓

  Ba(OH)2 + Fe(NO3)2 → Ba(NO3)2 + Fe(OH)2

  3Fe2+ + NO3- + 4H+ → 3Fe3+ + NO + 2H2O

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA