AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp X gồm CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, HCOOH ( số mol của CH3OH bằng số mol của C3H7OH). Cho m gam X tác dụng với Na dư, thu được 2,24 lít H2 ( đktc). Giá trị của m là 

  • A. 4,6.        
  • B. 9,2.     
  • C. 2,3.          
  • D. 13,8.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Vì nCH3OH = nC3H7OH => 2 chất này có phân tử khối trung bình bằng ( 32 + 60)/2 = 46 (g/mol)

  => Quy tất cả các chất  X về cùng 1 chất có MX = 46 (g/mol)

  nH2 = 0,1 (mol) => nX = nH linh động  = 2nH2 = 0,2 (mol)

  => mX = 0,2.46 = 9,2 (g)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>