AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho 4,64 gam Fe3O4 tác dụng với khí H2 ở nhiệt độ cao. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam H2O.Giá trị của m là 

  • A. 1,44.       
  • B. 0,36.              
  • C. 2,16.       
  • D. 0,72.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Fe3O4 + 8H2  → 3Fe + 4H2O

  0,02                               → 0,08    (mol)

  => mH2O = 0,08. 18 = 1,44 (g)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>