AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong hiện tượng giao thoa sóng nước với hai nguồn cùng pha, những điểm trên mặt nước trong vùng giao thoa dao động với biên độ cực đại khi hiệu đường đi thỏa mãn 

  • A. d2 – d1 = kλ 
  • B. d2 – d1 = kλ/2.
  • C. d2 – d1 = (2k + 1) λ/2.
  • D. d2 – d1 = (2k + 1) λ/4.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>