YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây về sóng cơ là sai

  • A.  Sóng ngang là sóng có các phần tử vật chất dao động theo phương ngang.
  • B. Sóng dọc là sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng.
  • C. Bước sóng là quãng đường sóng truyền đi được trong một chu kì.
  • D. Sóng cơ là quá trình lan truyền dao động cơ trong một môi trường vật chất.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA