AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặt vào hai đầu điện trở R = 100 W một điện áp tức thời u = 220 cos100πt (V). Nhiệt lượng tỏa ra ở điện trở trong 1 giờ là 

  • A. 1742,4 kJ. 
  • B. 484 J.     
  • C. 29,4 kJ.      
  • D. 3484,8 kJ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA