AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng âm? 

  • A. Với các sóng âm nghe được thì âm nghe càng cao (càng thanh) khi tần số càng lớn.
  • B. Tai người có thể nghe được sóng âm có tần số từ 16 Hz đến 20000 Hz khi âm có cường độ đủ lớn.
  • C. Trong cùng một môi trường sóng siêu âm lan truyền nhanh hơn sóng hạ âm.
  • D. Sóng âm là sóng cơ lan truyền trong môi trường vật chất.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>