AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp có R = 60 Ω, L = \(\frac{1}{\pi }\) H, C = \(\frac{{{{5.10}^{ - 4}}}}{\pi }\) F. Tần số của dòng điện là 50 Hz. Tổng trở của mạch là 

  • A. 140 Ω. 
  • B. 180 Ω.    
  • C. 20  Ω.   
  • D. 100 Ω.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>