AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một chất điểm thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương với các phương trình x1 = 4cos5pt (cm) và x2 = 4cos(5pt + \(\frac{\pi }{2}\)) (cm). Phương trình dao động của chất điểm là 

  • A. x = 4 \(\sqrt 2 \)cos(5pt +\(\frac{\pi }{2}\)) ) (cm).      
  • B. x = 8cos(10pt + \(\frac{\pi }{2}\))) (cm).       
  • C. i = 4 \(\sqrt 2 \)cos(5pt + \(\frac{\pi }{4}\))) (cm).      
  • D. i = 4 \(\sqrt 2 \)cos(5pt -\(\frac{\pi }{4}\)) ) (cm).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>