AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặt vào hai đầu cuộn cảm thuần có hệ số tự cảm L = \(\frac{1}{{4\pi }}\) H một điện áp xoay chiều có biểu thức u = 200\(\sqrt 2 \) cos100πt (V). Khi điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn cảm là 100\(\sqrt 2 \) V thì cường độ dòng điện tức thời chạy trong mạch có độ lớn là 

  • A. 4 \(\sqrt 6 \)A.     
  • B. 2 \(\sqrt 3 \)A.   
  • C. 2 \(\sqrt 2 \)A.   
  • D. 2 A.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA