AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sóng âm truyền được trong môi trường nào? 

  • A. Chỉ trong chất lỏng và chất rắn.   
  • B. Chỉ trong chất khí.
  • C. Trong mọi chất kể cả chân không.
  • D. Trong chất rắn, chất lỏng và chất khí.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>