AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sóng cơ lan truyền từ nguồn O dọc theo trục Ox với tốc độ v = 150 cm/s. Phương trình dao động tai nguồn O là u = 4cosπt (cm). Coi biên độ sóng không đổi khi lan truyền. phương trình sóng tại điểm M trên trục Ox cách O một đoạn 25 cm là 

  • A. u = 4cos(πt - 6π) (cm).  
  • B. u = 4cos(п t - п/6 ) (cm).         
  • C. u = 4cos(πt - п/3 ) (cm).      
  • D. u = 4cos(пt + п/6) (cm).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>