AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hiệu điện thế giữa hai đầu mạch điện là u = 220 \(\sqrt 2 \)cos100pt (V) và cường độ dòng điện qua mạch là i = 2 \(\sqrt 2 \)cos(100pt + \(\frac{\pi }{3}\))(A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là 

  • A. 220 W.      
  • B. 440 W.        
  • C. 880 W. 
  • D. 110 W.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>