AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cường độ dòng điện tức thời chạy trong một mạch điện xoay chiều có biểu thức i = 4 \(\sqrt 2 \)cos100πt (A). cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là 

  • A.  I = 4 \(\sqrt 2 \)A.
  • B.  I = 8A.       
  • C.  I = 2\(\sqrt 2 \) A. 
  • D. I = 4 A.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>