AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trên đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có 4 điểm theo đúng thứ tự A, M, N, B. Giữa A và M chỉ có điện trở thuần, giữa M và N chỉ có tụ điện, giữa N và B chỉ có cuộn dây. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều 240 V – 50 Hz thì uMB và uAM lệch pha nhau п/3, uAB và uMB lệch pha nhau п/6. Điện áp hiệu dụng trên R là 

  • A. 80 \(\sqrt 2 \) V.   
  • B. 80 \(\sqrt 3 \) V.    
  • C. 60 \(\sqrt 3 \)V.
  • D. 120 V.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>