AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Công thức tính chu kì dao động điều hòa của con lắc đơn có chiều dài l nơi có gia tốc trọng trường g là

  • A. \(T{\rm{ }} = {\rm{ }}2\pi \sqrt {\frac{l}{g}} \)
  • B. \(T = 2\pi \sqrt {\frac{g}{l}} \)
  • C. \(T = \frac{1}{{2\pi }}\sqrt {\frac{g}{l}} \)
  • D. \(T = \frac{1}{{2\pi }}\sqrt {\frac{g}{l}} \)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>