AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặt điện áp u = U0coswt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp. Độ lệch pha j giữa điện áp hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện trong mạch có thể được tính theo biểu thức 

  • A. tanφ =\(\frac{{{Z_L} - {Z_C}}}{R}\)
  • B. tanφ =\(\frac{R}{Z}\)
  • C. tanφ =\(\frac{R}{{{Z_L} - {Z_C}}}\)
  • D. tanφ =\(\frac{{{Z_L} + {Z_C}}}{R}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>