AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một sóng cơ học có tần số f lan truyền trong môi trường vật chất đàn hồi với vận tốc v, khi đó bước sóng được tính theo công thức 

  • A. \(\lambda  = \frac{v}{T}\)
  • B. \(\lambda  = {\rm{ }}vf\)
  • C. \(\lambda  = \frac{v}{f}\)
  • D. \(\lambda  = \frac{f}{v}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>