AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong Access, khi nhập dữ liệu cho bảng, giá trị của field GIOI_TINHTrue. Khi đó field GIOI_TINH được xác định kiểu dữ liệu gì?

  • A. Yes/No
  • B. Boolean
  • C. True/False
  • D. Date/Time

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>