YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hãy chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau?

  • A. Khi đã chỉ định khóa chính cho bảng, Access sẽ không cho phép nhập giá trị trùng hoặc để trống giá trị trong trường khóa chính.
  • B. Trường khóa chính có thể nhận giá trị trùng nhau.
  • C. Trường khóa chính có thể để trống.
  • D. Trường khóa chính phải là trường có kiểu dữ liệu là Number hoặc AutoNumber.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trường khóa chính có thể nhận giá trị trùng nhau.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA