• Câu hỏi:

  Khi làm việc với cấu trúc bảng, để xác định tên trường, ta gõ tên trường tại cột:

  • A. File Name
  • B. Field Name
  • C. Name Field
  • D. Name

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC