YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Chọn kiểu dữ liệu nào cho trường điểm "Toán", "Lý",...

  • A. AutoNumber
  • B. Yes/No
  • C. Number
  • D. Currency

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn kiểu dữ liệu Number cho trường điểm "Toán", "Lý",...

  RANDOM

Mã câu hỏi: 2661

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA