ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Cửa sổ cấu trúc bảng được chia làm những phần nào?

  • A. Phần định nghĩa trường và phần các tính chất của trường.
  • B. Tên trường (Field Name), kiểu dữ liệu (Data Type) và mô tả trường (Description).
  • C. Tên trường (Field Name), kiểu dữ liệu (Data Type) và các tính chất của trường (Field Properties).
  • D. Tên trường (Field Name), kiểu dữ liệu (Data Type), mô tả trường (Description) và các tính chất của trường (Field Properties).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Phần định nghĩa trường và phần các tính chất của trường.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE