YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong cử sổ CSDL đang làm việc, để tạo cấu trúc bảng trong chế độ thiết kế, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng?

  • A. Nháy nút , rồi nháy đúp Design View.
  • B. Nhấp đúp <tên bảng>.
  • C. Nháy đúp vào Create Table in Design View.
  • D. A hoặc C.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA