ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Hãy chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau?

  • A. Khi đã chỉ định khóa chính cho bảng, Access sẽ không cho phép nhập giá trị trùng hoặc để trống giá trị trong trường khóa chính.
  • B. Khóa chính có thể là một hoặc nhiều trường.
  • C. Một bảng có thể có nhiều khóa chính.
  • D. Có thể thay đổi khóa chính.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE