YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong khi tạo cấu trúc bảng, muốn thay đổi kích thước của trường, ta xác định giá trị mới tại dòng:

  • A. Field Name
  • B. Field Size
  • C. Description
  • D. Data Type

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Field Size

  RANDOM

Mã câu hỏi: 2669

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA