AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Muốn đổi bảng THISINH thành tên bảng HOCSINH ta thực hiện :

  • A. Nháy chọn tên THISINH / gõ tên HOCSINH.
  • B. Nháy phải chuột vào tên THISINH/ Rename / gõ tên HOCSINH.
  • C. Trong chế độ thiết kế của bảng THISINH, gõ tên HOCSINH vào thuộc tính caption của trường chính.
  • D. File / Rename / gõ tên HOCSINH.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>