YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Các trường mà giá trị của chúng được xác định duy nhất mỗi hàng của bảng được gọi là:

  • A. Khóa chính
  • B. Bản ghi chính
  • C. Kiểu dữ liệu
  • D. Trường chính

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA