YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Khi đang làm việc với cấu trúc bảng, muốn lưu cấu trúc vào đĩa, ta thực hiện :

  • A. View \(\rightarrow\) Save
  • B. Tools \(\rightarrow\) Save
  • C. Format \(\rightarrow\) Save
  • D. File \(\rightarrow\) Save

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  File => Save

  RANDOM

Mã câu hỏi: 2675

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA