ADSENSE
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Trong Access, muốn thay đổi khóa chính, ta chọn trường muốn chỉ định khóa chính rồi thực hiện:

  • A. Nháy nút   hoặc chọn Edit \(\rightarrow\) Primary Key
  • B. Nháy nút   và chọn Edit \(\rightarrow\) Primary Key
  • C. Nháy nút 
  • D. Edit \(\rightarrow\) Primary Key

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>