AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cấu trúc bảng bị thay đổi khi có một trong những thao tác nào sau đây?

  • A. Thêm/xóa trường.
  • B. Thay đổi tên, kiểu dữ liệu của trường, thứ tự các trường, khóa chính.
  • C. Thay đổi các tính chất của trường.
  • D. Thêm/xóa trường, thay đổi tên, kiểu dữ liệu của trường, thứ tự các trường, khóa chính.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>