YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trên đoạn mạch không phân nhánh có bốn điểm theo đúng thứ tự A, M, N, B. Giữa A và M chỉ có điện trở thuần R. Giữa M và N có hộp kín X. Giữa N và B chỉ có cuộn cảm thuần có độ tự cảm thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều có biểu thức \(u = {U_0}\cos \left( {\omega t + \varphi } \right){\rm{ }}\left( V \right)\). Khi thay đổi L, người ta đo được công suất tiêu thụ của cả mạch luôn lớn gấp ba lần công suất tiêu thụ của đoạn mạch MB. Biết rằng khi L = 0, độ lệch pha giữa điện áp u và dòng điện trong mạch nhỏ hơn 20o. Trong quá trình điều chỉnh L, góc lệch pha giữa điện áp tức thời của đoạn mạch MB so với điện áp tức thời của đoạn mạch AB đạt giá trị lớn nhất bằng

  • A. \(\frac{\pi }{4}\)
  • B. \(\frac{\pi }{2}\)
  • C. \(\frac{\pi }{3}\)
  • D. \(\frac{\pi }{6}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Công suất tiêu thụ của cả mạch luôn lớn gấp ba lần công suất tiêu thụ của đoạn mạch MB

  => hộp kín X phải có \(r = \frac{R}{2}\) hay R=2r.

  \(\tan \left( {{\varphi _{MB}} - {\varphi _{AB}}} \right) = \frac{{\tan {\varphi _{MB}} - \tan {\varphi _{AB}}}}{{1 + \tan {\varphi _{MB}}.\tan {\varphi _{AB}}}}\);

  Đặt R=2 ta có r=1; ZLC=x ta có

  \(\tan \left( {{\varphi _{MB}} - {\varphi _{AB}}} \right) = \frac{{\frac{x}{1} - \frac{x}{3}}}{{1 + \frac{{{x^2}}}{3}}} = \frac{{2/3}}{{\frac{1}{x} + \frac{x}{3}}}\);

  Để \({({\varphi _{MB}} - {\varphi _{AB}})_{\max }}\)  ta có \(x = \sqrt 3  \to \tan {\left( {{\varphi _{MB}} - {\varphi _{AB}}} \right)_{\max }} = \frac{1}{{\sqrt 3 }}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA