YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m gắn vào đầu một lò xo nhẹ có độ cứng k đang dao động điều hào dọc theo trục Ox. Chọn mốc thế năng ở vị trí cân bằng O. Tại một thời điểm, vật có li độ x và vận tốc v. Cơ năng của con lắc lò xo bằng

  • A. \(\frac{1}{2}m{v^2} + k{x^2}\)
  • B. \(m{v^2} + k{x^2}\)
  • C. \(\frac{1}{2}m{v^2} + \frac{1}{2}k{x^2}\)
  • D. \(\frac{1}{2}mv + \frac{1}{2}kx\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA