AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm \(L = {3.10^{ - 4}}{\rm{ H}}\) và một tụ điện \(C = {3.10^{ - 11}}{\rm{ F}}\). Biết tốc độ truyền sóng điện từ trong chân không là c = 3.108 m/s. Lấy \({\pi ^2} = 10\). Bước sóng điện từ mà mạch có thể phát ra là 

  • A. 18 km.        
  • B. 180 m.       
  • C. 18 m.                
  • D. 1,8 km.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>