AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong mạch dao động LC lí tưởng. Gọi U0 và I0 lần lượt là điện áp cực đại và cường độ dòng điện cực đại của mạch. Biểu thức liên hệ giữa U0 và I0

  • A. \({I_0} = {U_0}\sqrt {\frac{1}{{LC}}} \)
  • B. \({I_0} = {U_0}\sqrt {LC} \)
  • C. \({I_0} = {U_0}\sqrt {\frac{C}{L}} \)
  • D. \({I_0} = {U_0}\sqrt {\frac{L}{C}} \)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  HD: \(\frac{1}{2}CU_o^2 = \frac{1}{2}LI_o^2\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>