ADSENSE
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Một vật dao động điều hòa. Hình bên là đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa vận tốc v và li độ x của vật. Gọi k1 và k2 lần lượt là hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị tại M và N. Tỉ số \(\frac{{{k_1}}}{{{k_2}}}\) bằng

  • A. \(\frac{1}{{\sqrt 5 }}\)
  • B. 3
  • C. \(\frac{1}{{\sqrt 6 }}\)
  • D. \(\frac{2}{{\sqrt 5 }}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có \(v = \sqrt {{\omega ^2}\left( {{A^2} - {x^2}} \right)}  \to v{'_{(x)}} = \frac{1}{{2\sqrt {{\omega ^2}\left( {{A^2} - {x^2}} \right)} }}\left( { - 2{\omega ^2}x} \right)\)

              Thay \({x_M} = \frac{1}{4}A\); \({x_N} = \frac{1}{2}A \to \frac{{{k_1}}}{{{k_2}}} = \frac{{v{'_{({X_M})}}}}{{v{'_{(xN)}}}} = \frac{{{x_M}}}{{{x_N}}}\frac{{\sqrt {{A^2} - x_N^2} }}{{\sqrt {{A^2} - x_M^2} }} = \frac{1}{{\sqrt 5 }}\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>